Sedokan avgifter

Första veckan är gratis!

Vill du testa ifall aikido är för dig, prova på! Det kostar ingenting.

Medlemsavgift

Första året betalar man ingen extra medlemsavgift. Utan man betalar enbart träningsavgiften. Därefter så betalar medlemmar 200 kr/år/person, detta gäller även föräldern i förälder/barngruppen (betalas per kalenderår).

Träningsavgift

Förälder & barn aikido 3-6 år

400kr/barn/termin

Aikilek & barnaikido (alla tränande i dessa åldrar 7-12 år)

600 kr/termin

Ungdom  (13-18 år)

700 kr/termin

Vuxen  (18 år och uppåt)

900 kr/termin

Familj (minst tre aktiva medlemmar)

1700 kr/termin

Betalningsinformation

Medlemsavgift och träningsavgift betalas till klubbens bankgiro, 5718-6405.

Märk inbetalningen med vem/vad betalningen gäller.

Alternativt till klubbens Swish: 1231979681.

Märk inbetalningen vem/vad det gäller.

Betala in medlemsavgifter i januari, träningsavgift januari / september.

Gästande?

Gästtränande är varmt välkomna att träna gratis, ni ska vara medlemmar i någon förening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.