Sedokan policy

Allmänt

 • Hos oss är alla välkomna att träna utifrån sina egna förutsättningar.
 • Hos oss tar de mer erfarna medlemmarna hand om nybörjarna och får dem att känna sig välkomna.
 • Hos oss har alla rätt att behandlas olika utifrån sina egna förutsättningar oavsett bakgrund och härkomst.
 • Hos oss hjälper vi varandra att utvecklas tillsammans och inte i konkurrens med varandra.
 • Hos oss strävar vi efter att ha en jämn fördelning mellan könen i styrelse och bland instruktörerna.
 • Vi visar i alla situationer respekt för andra idrotter, klubbar och träningsformer i ord och handling.
 • Vi tränar i en glädjefylld och positiv atmosfär.
 • Vi missbrukar under inga omständigheter de kunskaper vi får i träningen. Vi använder aldrig kunskaper eller tekniker för att medvetet skada någon vare sig i eller utanför dojon (träningslokalen).
 • Vi har alla ett gemensamt ansvar för ordningen i klubbens lokaler.

Alkohol

 • Vi tar avstånd från all alkoholförtäring under eller i direkt anslutning till träning, eller gradering.
 • Vi anser att endast måttlig alkoholförtäring får förekomma vid arrangemang i klubbens regi.
 • Vi erbjuder ingen alkohol till personer under 18 år.
 • Vi serverar ingen alkohol till medlemmar på klubbens bekostnad.

Tobak

 • Vi tillåter ingen rökning vare sig i träningslokalen eller direkt utanför.
 • Vi tillåter ingen snusning på tatamin (mattan). Snusning bör i möjligaste mån undvikas i dojon.
 • Vi erbjuder ingen tobak till personer under 18 år.

Narkotika och doping

 • Vi tar avstånd från all olaglig användning av narkotika och dopningsmedel.
 • Vi följer Riksidrottsförbundets regler gällande dopningspreparat.

Trafiksäkerhet

 • Våra förare ska vara utvilade, nyktra och följa gällande trafikregler.
 • Vi anser att det vid längre resor bör finnas flera förare.
 • Vi kräver att den som kör barn och ungdomar inte dricker alkohol eller intar motsvarande berusningsmedel kvällen innan körningen.
 • Vi anser att förare som transporterar andra medlemmar bör ha flerårig erfarenhet av körning.

(Antagna 20 februari 2016)